اطلاع رسانی | کاربردها

یکی از قابلیت های ویژه و مهم نوانک امکان اطلاع رسانی ارسال انبوهی از پیام در مدت زمان کوتاه و با دقت بالاست.مزیت هایی که نوانک را به یک رسانه ی موفق در امر اطلاع رسانی بدل کرده است.
کوتاه بودن فرایند اطلاع رسانی از نظر زمان نکته ی خیلی مهمی ست که برای اکثر کسب و کارها ، بانکها ، موسسات و غیره در صدر درجه ی امور قرار دارد.
نوانک میتواند با توجه به گستردگی و استفاده مستقیم از زیر ساختهای مخابراتی هزاران تماس صوتی را در لحظه ای کوتاه برای تمامی افراد ارسال و برقرار کند.
کاهش خطای نیروی انسانی ، زمانی که قرار است نوانک کار را انجام دهد میتوانید با فراغ بال به کارهای دیگر رسیدگی کنید و مطمئن باشید که کارها با دقت بالا در حال انجامست.
امکان مشاهده ی گزارشات کامل سیستم و مستند سازی ، اینکه بتوانید تعداد تماس های موفق و میزان شنود آنها توسط کاربر را مشاهده کنید و تعداد تماس های ناموفق را ببینید و از نوانک بخواهید تا ارسال مجدد پیام برای آن افراد صورت گیرد.

امکان ارسال پیام های صوتی در مقیاس انبوه با نام و مشخصات مخاطبین و سایر اطلاعات از قبیل مانده بدهی ، تاریخ تمدید بیمه نامه ، تاریخ و مشخصات و ادرس همایش ها و دوره ها و …هم برایتان وجود دارد