مشتری مداری - کاربردها

امروز روز تولد مشتری شماست؟ منتظر یک اتفاق خاص یا یک تبریک ویژه هستید؟ خب پس الان زمان خوبی برای انجام دادن این کار است.با نوانک میتوانید پیام های خیلی مهم برای مشتریان مانند تبریک سالگرد ازدواج و تاریخ تولد را بصورت هوشمند با صدا و موسیقی جذاب ارسال کنید.
ارسال پیام های ویژه میتواند با توجه به علایق و شخصیت مشتری شما باشد ( به عنوان مثال ارسال پیام های تخفیفی برای مشتریانی که قیمت محصول از اولویت بالایی برایشان برخوردار است یا ارسال پیام های مربوط به ورود اجناس جدید به فهرست فروشگاه برای مشتریان)
یک مشتری راضی میتواند بازریاب خیلی خوبی برای شما باشد و حداقل 5 نفر دیگه را هم برای خرید از مجموعه ی شما ترغیب کند .پس چقدر عالی ست که از طریق نوانک بعد از اتمام خرید یا دریافت خدمات ، با مشتری تماس گرفته شود و میزان رضایتمندی از خدمات دریافت شده را بصورت کامل ارزیابی کنید