قوانین و مقررات

کاربر گرامی، لطفا دقت نمایید:

پیام های صوتی شما در حین ارسال طبق قوانین توسط کارشناسان ما بررسی و کنترل می شوند، شما مجاز به ارسال پیام های صوتی تهدید آمیز و خلاف عرف جامعه نمی باشید. مسئولیت كلیه عواقب ارسال پیام های صوتی كه نتیجه آن باعث وارد آمدن خسارت به مشترک تلفن همراه یا ثابت و یا اعمال جریمه از سوی اپراتورهای تلفن و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی گردد، به طور كامل به عهده و متوجه کاربر می‌باشد و در صورت مشاهده جرم محسوب می شود و سریعا به پلیس فتا گزارش داده خواهد شد.
محتوای پیام ارسالی می‌بایست با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد نباشد، باعث تشویش اذهان عمومی نگردد، مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد، به اصول اخلاقی حاکم بر جامعه آسیب نرساند، با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.

قوانین و مقررات سامانه:

کاربر موظف به رعایت کلیه قوانین دولت الکترونیک می باشد.
کاربر موظف است هرگاه به علت بروز مشکلات یا شرایط بحرانی اعلام شده از سوی اپراتور مخابرات و یا مراجع ذیصلاح قانونی، اپراتور مجبور به وضع محدودیت هایی در زمانبندی انتقال تماس ها شود و ضمن پذیرش شرایط بروز یافته، موظف و متعهد به رعایت زمان بندی مذکور می باشد.
کاربر موظف است هرگاه بنابه درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط، نسبت به ارائه اطلاعات مورد درخواست این مراجع اقدام نماید و در غیر اینصورت اپراتور مجاز به ارائه اطلاعات درخواست شده می باشد.
در صورت تغییر در تعرفه های مرتبط با سرویس درخواستی و تعیین هرگونه تعرفه جدید از سوی اپراتور ها تغییرات و تعرفه های جدید از تاریخ مصوب و مورد نظر اپراتورها در تعهدنامه حاضر اعمال می گردد.
کانال های اشتراکی خطوط مخابرات به صورت امانی در اختیار کاربران می باشد و در هر زمان می تواند به صلاحدید آنها را حذف و یا تغییر دهد.
مبالغ شارژ خریداری شده جهت تأمین اعتبار قابل برگشت نمی‌باشد.
انتقال شارژ از پنلی به پنل دیگر و یا شرکت دیگر مقدور نمی‌باشد.
کاربر نباید نسبت به ارسال هیچ گونه پیام‌های تجاری ناخواسته بدون رضایت قبلی کاربران اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارسال هرگونه پیام تجاری از طرف کاربران بدون رضایت قبلی آن‌ها به عهده کاربر می‌باشد و اپراتور در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد.
در صورتی که گیرندگان درخصوص پیام ناخواسته دریافتی شکایتی داشته باشند، فرستنده مکلف به پرداخت جریمه اعلام شده از سوی مراجع قانونی می‌باشد.