قوانین و مقررات

کاربر گرامی، لطفا دقت نمایید:

پیام های صوتی شما در حین ارسال طبق قوانین توسط کارشناسان ما بررسی و کنترل می شوند، شما مجاز به ارسال پیام های صوتی تهدید آمیز و خلاف عرف جامعه نمی باشید. مسئوليت كليه عواقب ارسال پیام های صوتی كه نتیجه آن باعث وارد آمدن خسارت به مشترک تلفن همراه یا ثابت و يا اعمال جريمه از سوي اپراتورهاي تلفن و يا ساير مراجع ذيصلاح قانوني گردد، به طور كامل به عهده و متوجه کاربر مي‌باشد و در صورت مشاهده جرم محسوب می شود و سریعا به پلیس فتا گزارش داده خواهد شد.
محتواي پيام ارسالي مي‌بايست با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تضاد نباشد، باعث تشويش اذهان عمومي نگردد، مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد، به اصول اخلاقي حاکم بر جامعه آسيب نرساند، با سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور مغايرت نداشته باشد.

قوانین و مقررات سامانه:

کاربر موظف به رعایت کلیه قوانین دولت الکترونیک می باشد.
کاربر موظف است هرگاه به علت بروز مشکلات یا شرایط بحرانی اعلام شده از سوی اپراتور مخابرات و یا مراجع ذیصلاح قانونی، اپراتور مجبور به وضع محدودیت هایی در زمانبندی انتقال تماس ها شود و ضمن پذیرش شرایط بروز یافته، موظف و متعهد به رعایت زمان بندی مذکور می باشد.
کاربر موظف است هرگاه بنابه درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط، نسبت به ارائه اطلاعات مورد درخواست این مراجع اقدام نماید و در غیر اینصورت اپراتور مجاز به ارائه اطلاعات درخواست شده می باشد.
در صورت تغییر در تعرفه های مرتبط با سرویس درخواستی و تعیین هرگونه تعرفه جدید از سوی اپراتور ها تغییرات و تعرفه های جدید از تاریخ مصوب و مورد نظر اپراتورها در تعهدنامه حاضر اعمال می گردد.
کانال های اشتراکی خطوط مخابرات به صورت امانی در اختیار کاربران می باشد و در هر زمان می تواند به صلاحدید آنها را حذف و یا تغییر دهد.
مبالغ شارژ خريداري شده جهت تأمين اعتبار قابل برگشت نمي‌باشد.
انتقال شارژ از پنلي به پنل ديگر و يا شرکت ديگر مقدور نمي‌باشد.
کاربر نبايد نسبت به ارسال هيچ گونه پيام‌هاي تجاري ناخواسته بدون رضايت قبلي کاربران اقدام نمايد. بديهي است مسئوليت ارسال هرگونه پيام تجاري از طرف کاربران بدون رضايت قبلي آن‌ها به عهده کاربر مي‌باشد و اپراتور در اين خصوص هيچ مسئوليتي ندارد.
در صورتي که گيرندگان درخصوص پيام ناخواسته دريافتي شکايتي داشته باشند، فرستنده مکلف به پرداخت جريمه اعلام شده از سوي مراجع قانوني مي‌باشد.