نظرسنجی
تمام امکاناتی که مورد نیاز مشتری است در برنامه گنجانده می‌شود.
گزارشگیری کامل
تمام امکاناتی که مورد نیاز مشتری است در برنامه گنجانده می‌شود.
ارسال هوشمند
تمام امکاناتی که مورد نیاز مشتری است در برنامه گنجانده می‌شود.
زمانبدی ارسال
تمام امکاناتی که مورد نیاز مشتری است در برنامه گنجانده می‌شود.
پیگیری خودکار
تمام امکاناتی که مورد نیاز مشتری است در برنامه گنجانده می‌شود.
کمپین تبلیغاتی
تمام امکاناتی که مورد نیاز مشتری است در برنامه گنجانده می‌شود.
+
پیام ارسال شده
+
کاربر فعال
+
نماینده
+
سرویس ارزش افزوده

99 تومان

کاربری طلایی

نظرسنجی
ارسال نامحدود
تعرفه مقرون به صرفه
ارسال از طریق وبسرویس

خرید آنلاین

199 تومان

نمایندگی الماس

نظرسنجی
ارسال نامحدود
تعرفه مقرون به صرفه
ارسال از طریق وبسرویس

خرید آنلاین

299 تومان

نمایندگی پلاتینیوم

نظرسنجی
ارسال نامحدود
تعرفه مقرون به صرفه
ارسال از طریق وبسرویس

خرید آنلاین

مشتریان ما

دفترچه تلفن پیشرفته
از این به بعد میتونید یه فهرست کامل از کلیه افرادی که باهاشون در ارتباط هستید رو تهیه کنید و داخل دفترچه ی تلفن پیشرفته ی نوانک ذخیره کنید
دفترچه تلفن پیشرفته
از این به بعد میتونید یه فهرست کامل از کلیه افرادی که باهاشون در ارتباط هستید رو تهیه کنید و داخل دفترچه ی تلفن پیشرفته ی نوانک ذخیره کنید
دفترچه تلفن پیشرفته
از این به بعد میتونید یه فهرست کامل از کلیه افرادی که باهاشون در ارتباط هستید رو تهیه کنید و داخل دفترچه ی تلفن پیشرفته ی نوانک ذخیره کنید
دفترچه تلفن پیشرفته
از این به بعد میتونید یه فهرست کامل از کلیه افرادی که باهاشون در ارتباط هستید رو تهیه کنید و داخل دفترچه ی تلفن پیشرفته ی نوانک ذخیره کنید
دفترچه تلفن پیشرفته
از این به بعد میتونید یه فهرست کامل از کلیه افرادی که باهاشون در ارتباط هستید رو تهیه کنید و داخل دفترچه ی تلفن پیشرفته ی نوانک ذخیره کنید

هم اکنون نسخه دمو اپلیکیشن نوانک را دانلود کنید.

ارسال یک پیام